"Mikulášská zábava dětí" v Obecní hospodě 7.12.2013Strašidelná a pohádková cihelna v Šárovcově Lhotě 7.9.2013   Další foto >>>
Strašidelná a pohádková cihelna v Šárovcově Lhotě 7.9.2013 Strašidelná a pohádková cihelna v Šárovcově Lhotě 7.9.2013 Strašidelná a pohádková cihelna v Šárovcově Lhotě 7.9.2013 Strašidelná a pohádková cihelna v Šárovcově Lhotě 7.9.2013POZDRAV ZE SATALIC NA SRAZ RODÁKŮ
(Vzpomínky na Lhotu od Jaroslava Poddaného)Sjezd rodáků a přátel obce Šárovcova Lhota (27.7.2013),
který se konal u příležitosti 495 let od založení obce v areálu cihelny. Další foto >>>
Sjezd rodáků a přátel obce Šárovcova Lhota (27.7.2013) Sjezd rodáků a přátel obce Šárovcova Lhota (27.7.2013) Sjezd rodáků a přátel obce Šárovcova Lhota (27.7.2013) Sjezd rodáků a přátel obce Šárovcova Lhota (27.7.2013)"Loukotě a řemeny" - setkání a jízda veteránů do r.v. 1918.
Zastávka v cihelně v Šárovcově Lhotě byla 3.srpna 2013.Velká voda v naší obci a okolí 2.6.2013   Další foto >>>    Video >>>
Velká voda v naší obci Velká voda v naší obci Velká voda v naší obci Velká voda v naší obciBěh, kola, pochod - Šárovcova Lhota - Zvičina 11.5.2013
Blátivá trať pochodu Stoupání rozmoklou trávou Průjezd cílem Start běžeckého závodu
Ohlédnutí >>>                Výsledky >>>                Další foto >>>Obecní úřad

Čp. 55. Špatný stav této nemovitosti, která se nachází téměř ve středu obce a je na očích nás všech, se snažíme řešit s vlastníkem i se stavebním úřadem. Vlastníkem této vyhořelé nemovitosti je finanční skupina FFS Czech s.r.o. Praha Malešice, která podala žalobu na určení vlastnického práva u soudu v Jičíně. Předmětem sporu je předání nemovitosti od majitelky paní Maixnerové. Obec podala podmět k zajištění nemovitosti na stavební úřad v Lázních Bělohradu, který nám odpověděl, že nemovitost dlouhodobě sleduje a na objekt byl vypracován statický posudek, podle kterého nehrozí nebezpečí zřícení budovy, nicméně další prohlídku provede na jaře tohoto roku a opět posoudí současný stav.

Hasiči. Každoročně připomíná OHS Jičín, paní Štajnerová, podmínky a povinnosti podle zákona č. 133/1985 Sb. O požární ochraně, za kterých se může provádět pálení klestí a stařiny. Tento leták je umístěn na úřední desce a jen pro připomenutí některá důležitá telefonní čísla:
Operační středisko Jičín 950 510300, Hořice 950 511 385 a Nová Paka 950 511 383. Na tyto telefonní čísla byste měli volat před každým pálením, které je vidět i z dálky. Ušetří Vám to peníze za zbytečný výjezd hasičů, který nahlásí někdo jiný.
V této souvislosti připojuji dojezdové časy profesionálních hasičů v případě požáru. Naše obec spadá do "rajónu" Hořic- kého ZHS s dojezdem do 15 minut a "pomocných sborů" Lázně Bělohrad a Mlázovice do 20 minut.

Vodovod a pitná voda. Do této skupiny v loňském roce bylo zaúčtováno 183 000,- Kč. Tato částka se skládá jednak z "pravidelných" plateb, jako jsou poplatky za odběr podzemní vody, rozbory vody, její úprava a odborný dozor. Dále pak z nákladů na opravy vodovodu (popraskané přípojky), renovaci některých starých částí (výměna vodoměrů) a připojení nových částí. V loňském roce jsme z důvodů oslabení stávajících a odstavení nevyhovujících pramenů osadili a připojili pramen nový. Dále jsme nově oplotili všechny v současné době používané prameny, vymalovali a natřeli vodárnu. Ke konci roku 2011 bylo v obci připojeno 77 domácností, které spotřebovaly celkem 7 161 m3 pitné vody. Od občanů jsme vybrali 82 100,- Kč, přičemž se do této položky ještě nepromítlo zdražení vodného o 3 Kč, schválené OZ již v loňském roce s platností od 1. 4. 2011. Jenom pro zajímavost, rozdíl mezi hlavním vodoměrem a součtem všech vodoměrů je 1000 m3 vody. Do tohoto množství patří všechny havárie a ztráty na vodovodním řadu (přepad z vodárny není vedený přes vodoměr). Cena za jeden kubík pitné vody se vypočítává vždy z předešlého roku. Nám by v současné době při zápočtu všech položek vyšla na 25 Kč.
Obchod. Jistě jste již zaznamenali změnu v našem obchodu. Současnou prodavačkou je Markéta Přibylová a provozní doba je upravena takto:

pondělí 7.30-10.00 14.00-15.30 16.30-18.00
úterý - - -
středa 7.30-10.00 14.00-15.30 16.30-18.00
čtvrtek 7.30-10.00 - -
pátek 7.30-10.00 14.00-15.30 16.30-18.00
sobota 7.30-10.00 - -


Obecní hospoda. - provozní doba:

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
17-22 - 17-22 - 17-22 17-22 17-22Kulturní akce

Byla vydána další turistická vizitka naší obce
Náhled vizitky č.1413 Šárovcova Lhota:
Prodejní místa:
  1. Prodejna čp.12
  2. Obecní hospoda čp.53


Podrobnosti na http://www.turisticky-denik.cz